Miljø DNA – en månelanding innen miljøovervåking

October 18, 2022
administrator

Hvert år brukes millioner av kroner på å overvåke og kartlegge norsk natur for å kartlegge ulike parasitter i vannmiljø, for eksempel Gyrodactylus salaris. For en mer ressurs-effektiv kartlegging ble det for tre år siden igangsatt et arbeide for å utvikle en løsning for automatisk miljøovervåking ved hjelp av miljø-DNA. Nå i oktober demonstrertede to gjenværende konsortiene i den såkalte før-kommersielle fasen av prosjektet sine løsninger i Drammenselva.

Akvaplan-niva er deltaker i den ene grupperingen som er ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning). Teamet har utviklet en analyseenhet med et vanninntak som filtrerer en vannprøve og trekker ut DNA av prøven. Gjennom dette kan forskere lete etter en organisme uten å måtte fange inn selve organismen. Miljødirektoratet omtaler dette som “en månelanding innen miljøovervåking”.

Akvaplan-niva bidrar med integrering av en miljø-DNA prøve innsamler på en seilbøye, en av våre havdroner. Formålet med dette er miljø-DNA prøvetaking offshore.

Andre partnere i det NIVA-ledede konsortiet er: Offshore Sensing, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), MECTRO, Mosaiq, NORCE, Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI, USA), Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research of the University of Porto (CIIMAR, Portugal), INESC-TEC (Portugal) og Veterinærinstituttet (NVI).

Flere nyhetssaker om prosjektet:

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP):https://innovativeanskaffelser.no/blogg/siste-fase-i-den-for-kommersielle-anskaffelsen-til-miljodirektoratet/

NRK TV Oslo og Viken: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oslo-og-viken/202210/DKOV98101022/avspiller

NRK Oslo og Viken:Har brukt én milliard til å bekjempe lakseparasitt – ny oppfinnelse skal spare tid og penger på dette – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio

Related Posts